Koncert Čtvero ročních období, Císařský koncert & Chopin v Zrcadlové kapli Klementina na Starém Městě pražském

1 Four Seasons, Emperor Concerto Chopin BellPrague 2 Four Seasons, Emperor Concerto Chopin BellPrague 3 Four Seasons, Emperor Concerto Chopin BellPrague 4 Four Seasons, Emperor Concerto Chopin BellPrague 5 Four Seasons, Emperor Concerto Chopin BellPrague
Zarezervovat hned
E-ticket on your mobile devices accepted

Zveme vás na koncert Čtvero ročních období, Císařský koncert & Chopin do Zrcadlové kaple Klementina.

Čtvero ročních dob v Klementinu v podání Royal Czech Orchestra.

Royal Czech Orchestra v komorním obsazení se sólovými houslemi, zpěvem a klavírem.

  • Zrcadlová kaple byla slavnostně vysvěcena 4. září 1726. Postavená latinskou větší mariánskou kongregací na vlastní náklady mezi lety 1722-1726.
  • Zasvěcená Zvěstování Panně Marií.
  • Současný název vznikl až později díky neobvykle početnému využití zrcadel. Architektem kaple byl pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer.
  • Uprostřed čelní stěny stával hlavní oltář, který se ztratil po sekularizaci v roce 1784.
  • Dnes na tomto místě stojí dodatečně postavené barokní varhany, které pocházejí asi roku 1732, (nejspíše jezuitský varhanář Tomáš Schwarz).
  • Zvěstování Panně Marii určuje základní ikonografický program kaple.
  • Nejvýznamnější součástí výzdoby jsou nástropní malby, jejichž mottem se stala mariánská modlitba Ave Maria (Zdrávas Maria).
  • Andělské pozdravení je rozděleno do pěti sousloví a každému z nich je vyhrazeno jedno klenební pole. Nástěnné malby doplňuje štuková výzdoba od Bernarda Spinettiho z let 1723–1724.
  • Čtyři olejomalby od Václava Vavřince Reinera, z doby po roce 1725, tvoří souvislou námětovou řadu. Zachycují události, které předcházely zrození Spasitele a vážou se rovněž k životu Panny Marie (Vidění sv. Jana na Patmu, Vidění sv. Josefa, Malý Jan Křtitel se sv. Zachariášem a sv. Alžbětou, Panna Marie se sv. Annou a sv. Jáchymem). Klenby na freskách jsou zasazené do štukové výzdoby, odrážejí se u nich geometrické motivy. Klenbu vyzdobil v roce 1723 malíř Jan Hiebel. Mramorové podlahy, sestávající z hvězd, jež jsou jistě narážkou na invokaci loretánské litanie (stella matutina - hvězda jitřní).
  • Zrcadla jsou hlavním motivem plastické výzdoby, jsou zavěšená na stejném místě jako obrazy a nahrazují okna.

Zobrazit více

Vyberte datum a kategorie: