O nás

Prodejní web BellPrague vznikl jako logické vyústění dlouholeté praxe její majitelky Barbory Zukalové v oblasti příjezdového a domácího cestovního ruchu, kdy dodnes s obrovským respektem k historii, kultuře a umění provází zvláště po Praze domácí a zahraniční turisty. Název BellPrague vzhledem k nabízeným vstupenkám na koncerty si řada lidí logicky vysvětluje jako spojení z anglického Bell – zvon, čili cosi blízkého k hudbě a Praha taktéž v anglickém jazyce. Pravda je ještě trošku jinde – jedná se o spojení dvou slov ze dvou různých jazyků a opět odráží vnímání města – je vskutku krásné a tak z italštiny Bella Praga – krásná Praha jsme si vzali zkrácený začátek Bell a k němu navázali překlad Prahy v nejběžnějším světovém jazyce – v angličtině. A tak vznikl před léty název BellPrague. Krása nás obklopuje, historie, architektura. Své dojmy můžete ještě umocnit, povýšit návštěvou koncertu v nádherném kostele, plavbou po Vltavě nebo procházkou s erudovaným průvodcem/průvodkyní, avšak vždy s individuálním přístupem. Nuže, pojďme za krásnou Prahou – BellPrague.

Naše poslání: propojit historické dědictví naší země – České republiky a zvláště jejího hlavního města s kvalitními prožitky našich návštěvníků prostřednictvím návštěv koncertů zejména klasické, komorní či varhanní hudby nebo interpretací architektury, kultury a každodenního života během našich komentovaných procházek.